Especialistes en Algorismes i Estratègies Online SEO

Truca'nsEscriunosVisitans

Posicionament web a Palma SEO al Municipi de Palma, Balears

Posicionament web a Palma de Mallorca

El SEO local és molt important dins d’una estratègia de posicionament de marca, quan l’objectiu és donar a conèixer un negoci o empresa al públic local, atreure clients locals i augmentar vendes a una zona geogràfica concreta. A l’hora de fer posicionament web a Palma és convenient conèixer algunes de les seves característiques. Palma és la capital de la comunitat autònoma de les Illes Balears, situades en la part occidental del Mar Mediterrani. El seu municipi ocupa 208,63 km quadrats, entre la Serra de Na Burguesa i el Prat de Sant Jordi. La ciutat està situada a la Badia de Palma i compta amb 440.772 habitants, la qual cosa la converteix en la major ciutat de les Illes Balears i l’octava major d’Espanya en el que a població es refereix. En ella estan situades totes les institucions autonòmiques, per la qual cosa reuneix una major concentració de funcionaris autonòmics i estatals. Moltes empreses i institucions han realitzat els seus tràmits en les diferents Conselleries i Delegacions per la qual cosa, la ciutat compta amb una població flotant que acudeix a ella amb aquest objectiu.

Palma, ciutat plena de tradicions fruit del pas de diferents pobles al llarg de la seva història, en el segle XX va ser protagonista de l’explosió del mercat turístic que la va convertir en destinació vacacional. En l’actualitat és una ciutat cosmopolita, notable centre econòmic i cultural a nivell tant insular com autonòmic.

SEO a Palma. Economia

A l’hora de fer posicionament SEO a Palma de Mallorca t’interessarà saber també, que el turisme i la construcció són els principals motors de la seva economia. Aquí tenim l’economia vista per sectors:

  • Turisme: tota l’economia de Mallorca depèn, directa o indirectament, de les activitats turístiques, és la principal activitat econòmica de l’arxipèlag, i per tant també de Palma. Fins fa relativament poc, el turisme era majorment de sol i platja, però en l’actualitat l’estratègia de desestacionalització ha donat els seus fruits, fent créixer les xifres en temporada mitjana i baixa, gràcies al turisme urbà, gastronòmic, esportiu, turisme MICE, etc.
  • Construcció: aquest sector juntament amb el turisme és el que crea major quantitat de llocs de treball. La mobilitat geogràfica dels seus professionals fa que les anàlisis socioeconòmiques s’enquadrin a nivell insular.
  • Comerç: Palma és una ciutat on el comerç és molt important, no només per a la població de la ciutat, sinó també per a la totalitat de l’arxipèlag balear. Compta amb una notable infraestructura financera on gairebé totes les institucions bancàries que existeixen a Espanya tenen una o diverses sucursals. També se situen a Palma les direccions regionals de molts bancs i caixes amb presència a les illes. Destaquem doncs la importància d’aquest sector a l’hora de fer SEO a Palma.
  • Indústria: queda relegada a un segon pla dins de l’economia de la ciutat i està localitzada gairebé íntegrament a polígons industrials.
  • Sector primari: agricultura, ramaderia, mineria i pesca no tenen presència per ser activitats que es duen a terme fora de la ciutat.

En quins idiomes fer SEO a Palma?

Si et preguntes per fer SEO en diferents llengües a Palma, el nostre consell és un rotund SI. Per posicionar una web a Palma, és molt important tenir en compte quin idioma o idiomes parla el públic objectiu que vols atreure. La diversitat de població de la ciutat es reflecteix en el fet que en ella conviuen ciutadans nascuts a 182 països diferents. Aquí tenim algunes dades que poden ajudar-te a l’hora d’elaborar una estratègia SEO a Palma.

Gairebé un 50% d’habitants ha nascut al municipi, un 6,25% són residents però procedents d’altres municipis de Mallorca, més d’un 25% han arribat a Palma d’altres comunitats autònomes espanyoles i al voltant d’un 25% d’altres països (aquests en continu augment). Segons aquestes xifres, un de cada quatre residents a Palma ha nascut a l’estranger, per tant, a més del castellà i el català, idiomes oficials, et convindria saber d’on procedeixen els estrangers residents i d’on vénen els turistes majoritàriament.

Palma de Mallorca | SEO

Els ciutadans de nacionalitat europea superen en nombre als procedents d’altres països, com per exemple Àfrica o Sud-amèrica. L’alemanya i la italiana són les comunitats més nombroses, seguides des de lluny per la britànica i la búlgara. Cal destacar la població d’argentins, xinesos i marroquins en menor quantitat. Des del 2008 s’observa un augment d’asiàtics i ciutadans procedents de la comunitat europea i una disminució d’africans i sud-americans.

Barriades com Cala Major, Les Meravelles i El Terreno, en el litoral de Palma són les que tenen un major percentatge d’estrangers, predominant els nascuts a països de la UE. Sant Agustí és lloc de residència de ciutadans de la tercera edat procedents de Suècia i països nòrdics d’elevat poder adquisitiu. I si parlem d’això hem de destacar Son Vida, el barri més exclusiu, on resideixen espanyols, alemanys, suïssos, escandinaus i russos principalment. Son Dureta, Son Cotoner, Els Hostalets, Can Capes i El Molinar son els barris que tenen menys veïns d’altres nacionalitats, encara que en aquest últim ha augmentat de forma significativa la població d’alemanys.

Agència SEO a Palma

Som una agència SEO situada a Palma. Ens esforcem en conèixer la cultura i costums tant de la ciutat de Palma com d’altres municipis, amb l’objectiu de donar a conèixer els serveis i productes dels nostres clients. Destaquem entre les agències de màrqueting per el nostre treball professional gràcies als anys d’experiència i el tracte pròxim que oferim als nostres clients. Com agència SEO a Mallorca, oferim serveis d’AdWords, optimització de l’experiència d’usuari, posicionament d’aplicacions web i reputació online, som líders a Mallorca com agència CRO i agència UXO, i treballem perquè els nostres clients siguin els primers en el seu sector.

Per què fer posicionament SEO a Palma?

El SEO a Palma és molt important dins d’una estratègia de posicionament de la teva marca, si el que vols és donar-te a conèixer dins del mercat local, atreure clients locals i augmentar les vendes. Palma és una ciutat molt cosmopolita on hi ha una població resident procedent de diferents països. El comerç ocupa un lloc molt important i en alguns sectors com per exemple el mercat immobiliari, és necessari elaborar una bona estratègia de màrqueting per destacar-se de la competència. I si parlem del turisme, la principal activitat econòmica de la ciutat, veurem que la competència d’empreses en aquest sector és gran i marcar la diferència mitjançant un bon màrqueting online pot significar un gran increment en el volum de negoci.

Posicionament Web a Palma, Mallorca (Illes Balears)
Whatsapp